Statistika

30

İxtisas sayı

7

Baza modullarının sayı

211

Peşə üzrə video sayı

52

Müəllim sayı