Statistika

39

İxtisas sayı

7

Baza modullarının sayı

296

Peşə üzrə video sayı

63

Müəllim sayı