İxtisaslar

Məişət soyuducu və istilik sistemlərinə xidmət üzrə mütəxəssis