İxtisaslar

K/T məhsullarının saxlanılması və anbarlanması üzrə logistika mütəxəssisi