Statistika

40

İxtisas sayı

7

Baza modullarının sayı

338

Peşə üzrə video sayı

67

Müəllim sayı