Statistika

37

İxtisas sayı

7

Baza modullarının sayı

265

Peşə üzrə video sayı

58

Müəllim sayı