Statistika

22

İxtisas sayı

7

Baza modullarının sayı

112

Peşə üzrə video sayı

40

Müəllim sayı