Təhsil Nazirliyinin teledərsləri

Tədrisdə yaranmış müvəqqəti fasilə ilə əlaqədar olaraq, təhsilalanların dərs prosesindən kənar qalmaması üçün portalda müvafiq sinif və fənlər üzrə videodərslər hazırlanaraq yerləşdirilmişdir.

Videodərslər ümumi təhsil pilləsi üzrə təhsil proqramına əsasən müvafiq mövzular üzrə hazırlanmışdır.

Dərslərə keç

Peşə dərsləri

Videodərslər peşə təhsili müəssisələrinin ixtisas fənn və istehsalat təlimi ustaları, eləcə də özəl sektor mütəxəssisləri tərəfindən peşə təhsilinə dair kurikulumlara uyğun tərtib olunmuşdur. Peşə təhsili müəssisələrində tədris olunan müxtəlif ixtisaslar və baza modulları üzrə müvafiq mövzuları əhatə edən videodərslər bir sıra ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin nəzəri və praktiki biliklərinin dərinləşdirilməsinə və dərs mövzularına dair qısa izah və təlimatların verilməsinə istiqamətlənmişdir.

“Videodərs”lərdən peşə təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbələr, müəyyən istiqamətlərdə bacarıq və vərdişlərini artırmaq istəyən şəxslər və müəllimlər metodik material kimi istifadə edə bilərlər.

Dərslərə keç

Video Resurslar

Ən son yüklənənlər

Physics

Test text

Ən son baxılanlar

Statistika

19531

Video