Informasiyanın kompyuterdə işlənməsi (1-ci hissə)

İnformatika

-ci sinif

Rəsulov Asim

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi