Qurşaq vaxtı

Coğrafiya. 8-ci sinif.

Arzu Əhmədova.

Coğrafiya müəllimi.