Hidrogen kimyəvi element və bəsit maddə kimi. Hidrogenin alınması

Kimya. 8-ci sinif.

Gülnarə Nəbiyeva.

Bakı şəhəri 91 saylı tam orta məktəbin Kimya müəllimi