Erməni işğalçılarına qarşı mübarizə

Tarix. 9-ci sinif.

Hamlet Əliyev.

Bakı Modern məktəbinin Tarix müəllimi.