Rasional ədədlər

Riyaziyyat. 7-ci sinif.

Günel Namiq qızı.

137 saylı məktəbin Riyaziyyat və İnformatika müəllimi.