“İdi, imiş “ hissəcikləri, onların yazılışı və tələffüzü. İdi, imiş” hissəcikləri və keçmiş zaman şəkilçiləri. “İsə” hissəciyi və “İsə” hissəciyi və feilin şərt şəklinin əlaməti

Azərbaycan dili. 7-ci sinif.

Leyla Məcidova.

Zaqatala şəhəri Qımırkənd kənd tam orta məktəbin Azərbaycan dili  və Ədəbiyyat müəllimi.