Yerin Günəş ətrafında hərəkəti

Coğrafiya. 7-ci sinif.

Arzu Əhmədova.

Coğrafiya müəllimi.