Ədədi silsilənin n-ci həddinin cəminin düsturu

Riyaziyyat. 9-cu sinif.

Rüxsarə Əliyeva.

Sumqayıt şəhər 26 saylı tam orta məktəbin Riyaziyyat və İnformatika müəllimi.