Babəkin başçılığı altında azadlıq hərəkatı

Tarix. 7-ci sinif. 

Ülviyyə İsmayılova. 

55 saylı tam orta məktəbin Tarix müəllimi.