Okeanlarda suyun hərəkəti

Coğrafiya. 8-ci sinif.

Yaşar Seyidəliyev.

İstək liseyinin Coğrafiya müəllimi.