Fransız dilində 1-ci qrup feillərin indiki zamanda təsriflənməsi

Fransiz dili. 5-ci sinif.

Aidə Həsənova.

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin Fransız dili müəllimi.