Modal feillər

İngilis dili. 10-cu sinif.

Xumar Qaziyeva

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksinin Kimya müəllimi.