İnformasiyanın kompyuterdə işlənməsi (2-ci hissə)

İnformatika

-ci sinif

Rəsulov Asim

Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksi