Xarici dil

İndiki qeyri-müəyyən zaman forması
Xarici dil

İngilis dili. 5-ci sinif. Ədilə Əliyeva Heydər Əliyev adına Müasir…

Saylar
Xarici dil

Alman dili. 6-cı sinif. Manica Quliyeva. Heydər Əliyev adına Müasir…

Pronouns
Xarici dil

İngilis dili. 6-cı sinif. Aytən Hacıyeva. Heydər Əliyev adına Müasir…

Sual növləri
Xarici dil

İngilis dili. 7-ci sinif. Sədaqət İsmayılova. Heydər Əliyev adına Müasir…

Fransız dilində 1-ci qrup feillərin indiki zamanda təsriflənməsi
Xarici dil

Fransiz dili. 5-ci sinif. Aidə Həsənova. Heydər Əliyev adına Müasir…

Modal feillər
Xarici dil

İngilis dili. 10-cu sinif. Xumar Qaziyeva Heydər Əliyev adına Müasir…

123Növbəti