Azərbaycan dili

Bağlayıcı və bağlayıcılarda vergülün işlənməsi. Mürəkkəb bağlayıcılar
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 7-ci sinif. Leyla Məcidova. Zaqatala şəhəri Qımırkənd kənd…

Nida
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 7-ci sinif. Leyla Məcidova. Zaqatala şəhəri Qımırkənd kənd…

Köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyi
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 7-ci sinif. Leyla Məcidova. Zaqatala şəhəri Qımırkənd kənd…

Sözün tərkib hissələri (şəkilçilərin növləri)
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 5-ci sinif. Xəyalə Quliyeva. Sumqayıt şəhər 29 saylı…

Tabesiz mürəkkəb cümlələrdə məna əlaqələri
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 9-cu sinif. Xəyalə Quliyeva. Sumqayıt şəhər 29 saylı…

Budaq cümlənin növləri (tamamlıq)
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 9-cu sinif. Aidə Ələkbərova. Sumqayıt şəhər 1 saylı…

Əvvəlki12345678Növbəti