Azərbaycan dili

Köməkçi və əsas nitq hissələrinin omonimliyi
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 7-ci sinif. Leyla Məcidova. Zaqatala şəhəri Qımırkənd kənd…

Vurğu
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 5-ci sinif. Leyla Məcidova. Zaqatala şəhəri Qımırkənd kənd…

Əməli yazı növləri - ərizə, tərcümeyi-hal, protokol, izahat, arayış
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 6-cı sinif. Leyla Məcidova. Zaqatala şəhəri Qımırkənd kənd…

Qoşa samit və saitli sözlərin tələffüzü
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 5-ci sinif. Leyla Məcidova. Zaqatala şəhəri Qımırkənd kənd…

Orfoepiya
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 5-ci sinif. Leyla Məcidova. Zaqatala şəhəri Qımırkənd kənd…

123456Növbəti