Kimya

Nisbi molekul kütləsi
Kimya

Kimya. 7-ci sinif Kəmalə Süleymanova Bakı şəhəri 193 saylı tam…

Suyun təbiətdə yayılması və xassələri
Kimya

Kimya. 7-ci sinif Kəmalə Süleymanova Bakı şəhəri 193 saylı tam…

Oksigenin kimyəvi xassələri
Kimya

Kimya. 7-ci sinif Kəmalə Süleymanova Bakı şəhəri 193 saylı tam…

Kimyəvi elementlərin valentliyi
Kimya

Kimya. 7-ci sinif Kəmalə Süleymanova Bakı şəhəri 193 saylı tam…

Maddələrin təsnifatı
Kimya

Kimya. 7-ci sinif Kəmalə Süleymanova Bakı şəhəri 193 saylı tam…

Əvvəlki1234