Kimya

Maddə miqdarı. Molyar kütlə
Kimya

Kimya. 7-ci sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

Avoqadro qanunu. Qazların molyar həcmi
Kimya

Kimya. 7-ci sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

Hidrat nəzəriyyəsi
Kimya

Kimya. 8-ci sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

Hidrogen kimyəvi element və bəsit maddə kimi. Hidrogenin alınması
Kimya

Kimya. 8-ci sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

Kimyəvi rabitə
Kimya

Kimya. 9-cu sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

Dəmir
Kimya

Kimya. 8-ci sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

123456Növbəti