Kimya

Hidrogen kimyəvi element və bəsit maddə kimi. Hidrogenin alınması
Kimya

Kimya. 8-ci sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

Kimyəvi rabitə
Kimya

Kimya. 9-cu sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

Dəmir
Kimya

Kimya. 8-ci sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

Metalların korroziyası və korroziyadan qorunma üsulları
Kimya

Kimya. 9-cu sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

Katalizatorlar və katalitik reaksiyalar
Kimya

Kimya. 8-ci sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

Elektrolitlərin suda məhlulunun elektrolizi
Kimya

Kimya. 8-ci sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…

12345Növbəti