Coğrafiya

Bitki örtüyünün və heyvanlar aləminin mühafizəsi. Qoruqlar, milli parklar və yasaqlılar
Coğrafiya

Azərbaycan Coğrafiyası 8-ci sinif Əyyubzadə Günay Baki şəhər Binəqədi rayonu…

Atmosfer Yağıntıları
Coğrafiya

Azərbaycan Coğrafiyası 8-ci sinif Əyyubzadə Günay Baki şəhər Binəqədi rayonu…

Əsas çaylar və onların hidrolojı xüsusiyyətləri
Coğrafiya

Azərbaycan Coğrafiyası 8-ci sinif Əyyubzadə Günay Baki şəhər Binəqədi rayonu…

Relyef formaları. Relyefin təsərrüfat əhəmiyyəti
Coğrafiya

Azərbaycan Coğrafiyası 8-ci sinif Abbasova Sevinc  Baki şəhəri Binəqədi rayonu…

Relyefin ümumi səciyyəsi
Coğrafiya

Azərbaycan Coğrafiyası 8-ci sinif Abbasova Sevinc  Baki şəhəri Binəqədi rayonu…

Azərbaycan Respublikasının coğrafi mövqeyi və sərhədləri.
Coğrafiya

Azərbaycan Coğrafiyası 8-ci sinif Abbasova Sevinc  Baki şəhəri Binəqədi rayonu…

Əvvəlki123456