Coğrafiya

Dövlətlərin idarə edilmə forması, Dövlətlərin inzibati ərazi bölgüsü
Coğrafiya

Coğrafiya. 7-ci sinif. Yaşar Seyidəliyev. İstək liseyinin Coğrafiya müəllimi.

Yerin planet kimi yaranması və inkişafı
Coğrafiya

Coğrafiya. 10-cu sinif. Rafiq Məmmədov. Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil…

Əhali
Coğrafiya

Coğrafiya. 8-ci sinif. Arzu Əhmədova. Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil…

Hava kütlələri və atmosfer cəbhələri
Coğrafiya

Coğrafiya. 8-ci sinif. Arzu Əhmədova. Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil…

Ölkələrin inkişaf səviyyəsinə görə təsnifatı. İEÖ və İEOÖ
Coğrafiya

Coğrafiya. 8-ci sinif. Arzu Əhmədova. Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil…

Daimi və mövsümi küləklər. Siklonlar
Coğrafiya

Coğrafiya. 8-ci sinif. Arzu Əhmədova. Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil…

Əvvəlki123456Növbəti