Coğrafiya

Yerin öz oxu ətrafında hərəkəti
Coğrafiya

Coğrafiya. 7-ci sinif. Arzu Əhmədova. Coğrafiya müəllimi.

Yerin Günəş ətrafında hərəkəti
Coğrafiya

Coğrafiya. 7-ci sinif. Arzu Əhmədova. Coğrafiya müəllimi.

Okeanlarda suyun hərəkəti
Coğrafiya

Coğrafiya. 8-ci sinif. Yaşar Seyidəliyev. İstək liseyinin Coğrafiya müəllimi.

Okean suyunun temperaturu və Okean suyunun duzluluğu və şəffaflığı
Coğrafiya

Coğrafiya. 8-ci sinif. Yaşar Seyidəliyev. İstək liseyinin Coğrafiya müəllimi.

Dünya okeanının yaranması və Okeanların öyrənilməsi
Coğrafiya

Coğrafiya. 8-ci sinif. Yaşar Seyidəliyev. İstək liseyinin Coğrafiya müəllimi.

Türk dünyası birliyi
Coğrafiya

Coğrafiya. 7-ci sinif. Arzu Əhmədova. Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil…

123456Növbəti