Video dərslərinin nümayişi

Məməlilərin ekoloji qrupları
Biologiya

Biologiya. 7-ci sinif. Məhin Babayeva. Bakı şəhəri A.S.Makarenko adına humanitar…

Bakının dünyanın neft mərkəzinə çevrilməsi
Tarix

Tarix. 9-ci sinif. Hamlet Əliyev. Bakı Modern məktəbinin Tarix müəllimi.

Emosiyalar. Yaddaş
Biologiya

Biologiya. 9-cu sinif. Xəyalə Məmmədova. Ağdam rayonu 36 saylı tam…

Erməni işğalçılarına qarşı mübarizə
Tarix

Tarix. 9-ci sinif. Hamlet Əliyev. Bakı Modern məktəbinin Tarix müəllimi.

Mehdi Hüseyn. Odlu qılınc
Azərbaycan Ədəbiyyatı

Ədəbiyyat. 7-ci sinif. Könül Məmmədova. Zaqatala rayonu Nizami Hüseynov adına…

Yerin daxili prosesləri
Coğrafiya

Coğrafiya. 7-ci sinif. Natəvan Abdullayeva. Bakı şəhəri 157 saylı tam…