Video dərslərinin nümayişi

Feilin şəkilləri. Xəbər, əmr, arzu, vacib, lazım, şərt şəkilləri
Azərbaycan dili

Azərbaycan dili. 6-cı sinif. Aidə Ələkbərova. Sumqayıt şəhər 1 saylı…

Üçbucaqların daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrə
Riyaziyyat

Riyaziyyat. 9-cu sinif. Günay Hüseynzadə. 6 saylı məktəb-lisey və 193…

Çoxbucaqlıların daxilinə və xaricinə çəkilmiş çevrə
Riyaziyyat

Riyaziyyat. 9-cu sinif. Günay Hüseynzadə. 6 saylı məktəb-lisey və 193…

Ədədi silsilənin n-ci həddinin cəminin düsturu
Riyaziyyat

Riyaziyyat. 9-cu sinif. Rüxsarə Əliyeva. Sumqayıt şəhər 26 saylı tam…

Həndəsi silsilənin n-ci həddinin cəminin düsturu
Riyaziyyat

Riyaziyyat. 9-cu sinif. Rüxsarə Əliyeva. Sumqayıt şəhər 26 saylı tam…

Elektroliz prosesinə təsir edən amillər. Elektrolizin tətbiqi
Kimya

Kimya. 8-ci sinif. Gülnarə Nəbiyeva. Bakı şəhəri 91 saylı tam…